سیستمی‌ها

نسخه‌ی کامل:  غربت آزاد ای خاطرت شاد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
شعر

ارسال شده از SM-A505Fs با استفاده از Loripedia